Klubbens styrelse samanträder ca 4 gånger omåret. Årsmöte hålls i maj varje år.

Ordförande         Hans Rundberg

Vice Ordf             Björn Lundberg

Kassör                  Sven Gottner

Sekreterare         Sten Hammargren

Event ansv Syd   Tryggve Schreiber och Anders Drefeldt

Ansvarig web      Filip Brolin

Maila oss på:  hrundberg@me.com